Hełmy ochronne, ochrona wzroku i twarzy

Środki ochrony oczu i twarzy do zastosowań zawodowych powinny być stosowane kiegy występują następujące zagrożenia:

  • uderzenie,
  • promieniowanie optyczne.
  • pyły i gazy.
  • krople i rozbryzgi cieczy.
  • stopione metale i gorące ciała stałe.
  • łuk elektryczny.

Rozróżniamy następujące kategorie środków ochrony wzroku i twarzy:

  • Okulary ochronne
  • Ochrona głowy i twarzy
  • Osłony spawalnicze

Okulary ochronne - pobierz katalog

Ochrona głowy i twarzy - pobierz katalog

Osłony spawalnicze - pobierz katalog

Więcej informacji:

Olgierd Buchbach - Doradca techniczno-handlowy
tel.: + 48 693 303 481
olgierd@konport.pl