Jednorazowe półmaski filtrujące

Stosowane do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, mgłami.

Wyróżniamy dwie podstawowe grupy zagrożeń dla układu oddechowego:

  • Zanieczyszczone powietrze
  • Niedobór tlenu

Te grupy czynników determinują sposób ochrony układu oddechowego przez oczyszczenie powietrza.

Pobierz katalog

Więcej informacji:

Olgierd Buchbach - Doradca techniczno-handlowy
tel.: + 48 693 303 481
olgierd@konport.pl