Systemy z wymuszonym przepływem powietrza

Stosowane do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, mgłami.

Wyróżniamy dwie podstawowe grupy zagrożeń dla układu oddechowego:

  • Zanieczyszczone powietrze
  • Niedobór tlenu

Te grupy czynników determinują sposób ochrony układu oddechowego.

Możliwe są dwie metody ochrony:

  • przez oczyszczenie powietrza
  • przez doprowadzenie powietrza lub tlenu ze źródła wolnego od zanieczyszczeń

Pobierz katalog

Więcej informacji:

Olgierd Buchbach - Doradca techniczno-handlowy
tel.: + 48 693 303 481
olgierd@konport.pl