Ochrona słuchu

Ochronniki słuchu są najprostszym i najszybszym sposobem ochrony narządu słuchu przed skutkami oddziaływania hałasu.

Pracodawca ma obowiązek „zaopatrzyć pracowników w indywidualne ochronniki słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników oraz zapewnić ich stosowanie”.

Ochronniki słuchu dzieli się na:

  1. Nauszniki przeciwhałasowe

    Nauszniki przeciwhałasowe składają się z dwóch czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i przylegają do głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi wypełnionymi zwykle pianką ze sztucznego tworzywa lub cieczą.

    ochrona pasywna

    ochrona aktywna plus komunikacja

  2. Wkładki przeciwchałasowe

 

Więcej informacji:

Olgierd Buchbach - Doradca techniczno-handlowy
tel.: + 48 693 303 481
olgierd@konport.pl